Standart Çeviri Sözleşmesi

29 Ocak 2013 Resmî Gazete Sayı : 28543 (Mükerrer) Ulusal Meslek Standardı 2.1. Meslek Tanımı maddesi gereğince “çevirmen (Seviye 6), ilgili mevzuat ve/veya sözleşme, İSG önlemleri, kalite standartları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde çeviri süreçlerinin iş organizasyonu ile hazırlık faaliyetlerini gerçekleştiren; sözlü çeviri, işaret dili çevirisi ve/veya yazılı çeviri faaliyetlerini yürüten ve bireysel mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.” Buna istinaden çevirmenin, çeviriyi sözleşme kapsamında yapması temel şartlardan biridir. Ayrıca hukuk karşısında bağlayıcı olması, gidilecek yolun haritasını çıkarttığı için sürprizleri yok etmesi, karşılıklı teminat içermesi, güvence vermesi, bilgi gizliliği sağlaması gibi sebeplerle sözleşme hem çeviri işletmesini hem çevirmeni koruyacaktır.

Proje bazlı veya kişiye özgü değişiklikler yapılmaya olanak sağlaması amacıyla standart bir çeviri sözleşmesi şablonunun yayımının önemli olduğunu düşünüyor ve çeviri sektöründe kalite adına atılan her adımın önemini vurguluyoruz.

İŞ VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TANIMLAR

  • ……… adresinde mukim Sn …………………….(bundan böyle Çevirmen olarak anılacaktır) ……… adresinde mukim X Tercüme Ltd. Şti ( bundan böyle X Tercüme olarak anılacaktır) tarafından istenen tercüme evraklarını çevirmek amacı ile kendisine gönderdiği her türlü doküman dosyasına ‘Konu Materyalleri’ adı verilir.
  • Konu Materyalleri’nin diğer dillere çevirisi olayına ‘TERCÜME’ denir.
  1. ÇEVİRMEN TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER

X Tercüme tarafından çevirmene teslim edilmiş çevirilerin karşılıklı anlaşılan zaman içerisinde  A- B dil çiftinde doğru, eksiksiz ve terminolojiye uygun tercüme edilmesi ve gider pusulasının x Tercüme’ye ulaştırılması.

  1. X TERCÜME TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER

Çevrilecek dokümanların çevirmene düzgün şekilde ulaşmasını sağlamak, bu hizmet için gerekli materyallerin temininde destek olmak ve yazılı olarak mutabakata varılan ödemeyi teslim etmektir.

  1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İşbu sözleşme, x Tercüme ve Çevirmen’in sözleşmeyi imzalamasını müteakip yürürlüğe girecektir ve ‘Tanımlar’da belirtildiği şekilde, konu materyallerinin diğer dillere çevirisi hizmetinin sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinde fesih anında, kendiliğinden hiçbir ihtar veya merasime gerek kalmaksızın hükümsüz kalacaktır.

  1. GİZLİLİK

x TERCÜME ve Çevirmen, kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, çevir dokümanları, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde tercüme dışında başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler X Tercüme tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi takdirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.

  1. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda A ili Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Senem Kobya

Yazar, Proje ve Yayın Koordinatörü

Senem Kobya, Dijital Tercüme'nin kurucusu ve CEO'sudur. Cağaloğlu Anadolu Lisesi‘nde 7 sene boyunca Almanca ve İngilizce eğitim almış; İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1999 yılında başladığı çevirmenlik mesleğinde yeminli çevirmen, çeviri editörü, yerelleştirme uzmanı veya proje sorumlusu olarak görev almıştır. Sprachdiplom, Dil Yeterlilik Ve Başarı Belgesi, Google Yetkili Çeviri ve Yerelleştirme Uzmanı ünvanlarına sahibidir. Çeviri sektöründen 12000+ üyesi bulunan ve sektörü şekillendiren ÇeviriBlog grubunun kurucusu ve yöneticisidir. Her yıl düzenlenen Çeviri Yarışması’nın kurucusu ve ana sponsoru, Çeviri Kitabı yazarlarından biridir. Üstün Zekalı Çocuklar için Akıl ve Zeka Oyunları eğitmeni; Tema, Greenpeace ve Koruncuk Vakfı gönüllüsüdür.

© ÇeviriBlog adına Senem Kobya. Telif hakkı sahibinin izini olmadan yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve basılamaz.

Pin It on Pinterest

Share This