Çeviri Kulüpleri

Arel Çeviri Kulübü: İstanbul Arel Üniversitesi Çeviri Kulübü (ARÇEV) 2011 yılında kurulmuştur. ARÇEV’in amacı; çeviri alanındaki akademik faaliyetleri destekleyen, kulüp üyelerini sektör temsilcileri ile bir araya getiren, meslek bilincini oluşturmayı hedefleyen ve kulüp üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan etkinlikler düzenlemektir. ARÇEV’in ev sahipliğini yaptığı ilk etkinlik, Türkiye’deki tüm çeviri öğrencilerini tek çatı altında toplama amacı güden ve ARÇEV’in de dahil olduğu, Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB) tarafından 5-6 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenen “Türkiye’de Çeviri Eğitimi” başlıklı konferanstır. TÜÇEB tarafından düzenlenen 1. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı’nda ise ARÇEV’i temsilen Esra Küçükecir “Çeviri Eğitiminde Uzmanlaşma” konulu bir sunum yapmıştır. ARÇEV, 17 Aralık 2014 tarihinde düzenlediği “Makine Çevirisi” başlıklı seminerde Selçuk ÖZCAN’ı konuk etmiş, 23 Aralık 2014 tarihinde ise şair, öykü yazarı, çevirmen, eleştirmen ve akademisyen Prof. Dr. Yusuf ERADAM’ın “bugenvil” adlı şirinin İngilizceye yapılan çevirilerinin değerlendirildiği ve İzmir, Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Giresun’daki çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinden yarışmacıların da katıldığı bir “Şiir Çevirisi Yarışması” düzenlemiştir.

Atılım Üniversitesi Çeviri Kulübü: 2004 yılında Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Özlem Şahin Soy danışmanlığında çalışmalarına başlayan kulüp yaklaşık 14 yıldır Çeviribilim alanındaki güncel yaklaşımları takip ederek, öğrencilerle paylaşmak; farklı üniversitelerde aynı alanda eğitim alan öğrencilerle bir araya gelerek sinerji yaratmak; meslek hayatına hazırlanan çevirmen adaylarının piyasada işveren konumunda bulunan kişilerle tanışmalarını sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda Erasmus kapsamlarındaki seminerler, konferans çevirmenliğine dair paneller, çevirinin özel dallarına yönelik konferanslar düzenleyerek; alanında yetkin profesyonellerin tecrübelerinden; çevirmenlik mesleğinin etik sorumlulukları ve zorunlulukları konusunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak adına etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra köy okulu kitap yardımı gibi sosyal etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. Ayrıca, 2013 yılından bu yana başta Emin Tugay Ersoy olmak üzere kulüp üyeleri tarafından “ATIC Üç Aylık Çeviri Dergisi” adı altında bir öğrenci dergisi çıkartılmaktadır. Dergi ile ilgili genel bilgiler ve geçmiş sayılar https://atic.atilim.edu.tr/Dergimiz.htm adresinden takip edilebilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Topluluğu: Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Topluluğu’nun çok daha önceleri kurulma denemeleri olmasına rağmen, ilk ciddi yapılanma 2012 yılının son aylarında gerçekleşmiştir. Topluluğun tüzüğüne karar verildikten sonra sırasıyla Afette Rehber Çevirmenlik Tanıtım Semineri,  Çanakkale’de “Edebi Çeviri” üzerine bir proje, Drama Express adlı Avrupa Birliği Projesi, Çeviri ve Teknoloji, Günümüzde Altyazı Çevirmenliği, Erasmus Günlükleri 2014, Teknik Çeviriyoruz, DAAD Bilgilendirme etkinliği ve Trados Atölye Çalışmaları organize edilmiştir. Üniversitemizdeki eğitimin İngilizce ve Almanca dilinde olması, topluluğumuzun geniş bir yelpazede hareket edebilmesini sağlamıştır.

Ege Üniversitesi Çeviri Öğrencileri Topluluğu: 2010 yılında kurulan EGEÇEV yaklaşık 5 yıldır aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ege Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık öğrencilerinden oluşan topluluğun amacı ise; konferans, toplantı vb. etkinlikler yaparak çeviri sektörünü daha yakından tanımak, tanıtmak ve çevirmen adaylarının çeviri dünyasına yönelik akademik ve sektörel bilinç kazanmalarına ve zihinlerinde çevirinin geleceğine yönelik tabloların net bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olmaktır. 2012 yılında “Çeviri Sürecinde Çift Taraflı Beyin Kullanımı” etkinliği ile yeniden hayata geçen EGEÇEV, hemen sonrasında TÜÇEB’in katkılarıyla “Çevirmenin Kimliği” etkinliğinde sektörden farklı isimleri bir araya getirdi. EGEÇEV,  2013 yılında TÜÇEB 3. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı’na ev sahipliği yaparak, farklı üniversitelerden gelen çeviri öğrencilerini ve sektörün önde gelen isimlerini okulumuzda ağırladı. EGEÇEV, gerçekleştirdiği atölye çalışmalarıyla çevirmen adaylarını bilinçlendirmektedir. İZÇEV’in “Nubuto ve Bulut Bilişim” ve “Spor Çevirmenliğinin Dünü, Bugünü, Yarını” adlı etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Çeviri Topluluğu: 2012 yılında kurulmuş olan İSÇEV, üç yıldır aktif olarak sektör ve akademi arasında köprü niteliği görmeyi amaçlamak ile birlikte Çeviribilim bölümü öğrencilerinin yanı sıra çeviriye gönül veren diğer bölümlerden birçok öğrenciyi de kapsamaktadır. İSÇEV temel olarak kendini çeviri alanında geliştirmek isteyen öğrencilere rehberlik etmeyi ve teorinin yanında çeviri pratiği katmayı hedefler. İSÇEV, öğrencileri sektör için hazırlarken öğrenci enerjisini göz ardı etmeden kulüp içi ilişkileri pekiştirmek adına sosyal etkinliklere, bireysel ilişkilere ve dayanışmaya da çok önem verir. Aynı zamanda TÜÇEB yönetiminde temsilcileri bulunan İSÇEV, uygun etkinlik ve programlara katılmaya özen gösterir.

İzmir Çeviri Öğrencileri Platformu: İzmir’deki tüm çeviri öğrencilerini tek bir çatı altında toplama doğrultusunda; Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Çeviri Toplulukları bir araya gelerek 2013 yılında İzmir Çeviri Öğrencileri Platformu’nu oluşturdu. Temel hedefi; sürekli iletişim halinde olmak, alanın sorunları üzerine düşünüp bu sorunlara çözüm getirmeye çalışmak, ortak etkinlikler planlayarak İzmir’de henüz gelişmekte olan çeviri bilincine katkıda bulunabilmek olan İZÇEV, bu hedeften yola çıkarak, 25 Nisan 2013 yılında ilk etkinliği olan “Fantastik Eserlerin Çevirisi Panelini” düzenleyerek adından söz ettirmeye başladı. Platform’un yönetim yapısı ise, bahsi geçen toplulukların Platform için görevlendirdiği temsilcilerden oluşturuldu. Üyeler ise İzmir’de bulunan çeviri öğrencilerinden oluşmaktadır. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin de bünyesine katılması ile İzmir Çeviri Öğrencileri Platformu İzmir’deki tüm çeviri öğrencilerini bir araya getirmiş oldu. İZÇEV bu zamana kadar Nubuto ve Bulut Bilişim, Edebiyat ve Çeviri (Dünya Çeviri Günü Etkinliği), Çeviri İşletmeleri ve Çeviri Stajı, TÜÇEB Çalıştayı, Genç Çevirmenler Sektörle Buluşuyor, Akademik Çeviri Eğitimi ve Meslekleşme, Teknoloji ve Çeviri (Dünya Çeviri Günü Etkinliği), Spor Çevirmenliği gibi pek çok konuda etkinlikler yaparak sektörün önde gelen isimlerini İzmir’de ağırlamıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çeviri Kulübü: Başta İngilizce olmak üzere; yabancı dillere olan ilgiyi pekiştirici paylaşımlarda bulunmayı, Türkiye’deki yabancı dil bölümlerine kaynak olacak çalışmalarda bulunmayı, başta çeviri ve dil üzerine değişik meslek gruplarını bir araya toplamayı, dil ve çeviri alanlarında detaylı araştırmalar yaparak bireysel ve özgür çeviri kavramlarını benimsetmeyi, nitelikli çevirmenlerin yetiştirilmesinde izlenmesi gereken yolları ortaya koymayı, genel bir özgeçmiş havuzu oluşturarak tercüman ile müşteri arasında bağ kurmayı, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Ekonomi Çeviri Kulübü 2013 yılından beri İzmir Çeviri Öğrencileri Platformu üyesidir. Son olarak 30 Eylül Dünya Çeviri Günü’ne başarılı etkinliğiyle imza atan İzmir Ekonomi Üniversitesi Çeviri Kulübü, her sene yenilenen kulüp üyeleri ile yeni fikirler ile her sene daha çok gelişmektedir.

Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü: Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü (MÜÇEV) 4 Ocak 2011 tarihinde A tipi Öğrenci Kulübü olarak kurulmuştur ve aynı zamanda bir Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB) üyesidir. MÜÇEV, çeşitli projeler geliştirerek ve faaliyetler düzenleyerek, çeviri öğrencileri ile çeviri sektörünü bir araya getirmektedir. Bu faaliyetler ışığında öğrencilerin çok yönlü düşünebilme, araştırma, analiz ve sentez güçlerini geliştirerek, Çeviribilim dünyasına uygulamalarla katkı sağlamalarını hedeflemektedir. Çeviribilim ve çeviribilimle ilgili diğer disiplinleri kapsayan faaliyetlerle çeviribilimin disiplinlerarasılığını hem akademik hem de sektörel bazda tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Okan Üniversitesi Çeviri Kulübü: Okan Üniversitesi’nin onlarca öğrenci topluluğundan sadece biri olan ve diğer topluluklara oranla oldukça genç ama bir o kadar da istekli olan Okan Üniversitesi Çeviri Topluluğu (OKÇEV), üniversitenin Mütercim Tercümanlık bölümleri başta olmak üzere, çeviri aşığı bütün Okan Üniversitesi öğrencilerini bir araya toplayarak, onları çevirmenlik ve sektör konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çeviri gönüllülerini bir araya getirerek, birlikte bir şeyler başarabilmek ve birlikte profesyonel çevirmenliğe ilk adımlarını atmakta yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Eğitim yılı boyunca yapılan etkinliklerle üyelerinin çeviri konusundaki ilgisini devam ettirmeyi hedeflemekle kalmayıp, çeviri ile ilgilenen bütün öğrencilere bir şeyler katmaya çalışmaktadır. Kulübün bünyesinde İngilizce, Çince, Rusça, Almanca, Fransızca, Arapça ve Kürtçe dil alanlarında çeviri yapan öğrenciler mevcuttur. Aynı zamanda kulübün seminer, panel ve konferanslarla beraber alanında öncü olan çeviri meslek gruplarından isimler ağırlama planları bulunmaktadır. Kulübümüz, çevirinin sadece para karşılığında yapılması fikrini reddeder. Çeviri alanı bir meslek olmanın ötesinde edebi, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda önem arz eden bir konudur. OKÇEV olarak dilin, bir meta olmasının dışında dile önem atfeden çalışmalara imza atması için kurulmuştur.

Sakarya Üniversitesi Çeviri Topluluğu: İlk olarak Türk-Alman Kültür Topluluğu (TALK) adıyla, 2009 yılında Çeviribilim Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlyas Öztürk’ün öncülüğünde, Çeviribilim Bölümü ve  Alman Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin girişimi ile kurulmuştur. Her iki bölümün de ortak paydası Almanca olduğundan, topluluğun öncelikli amacı Türk ve Alman kültürlerini daha yakından tanımak ve tanıtmak, kültürlerarası çalışmaları izleyerek tartışmak, çeviri ve çeviribilim konusunda fikir alışverişinde bulunmak olmuştur. 2012 yılında çalışmalarında çeviri ve çeviribilimi odağına alarak, topluluk ismi ‘’Sakarya Üniversitesi Çeviri Topluluğu (SAÇEV)’’ olarak değiştirildi. Bu süreçte topluluk çalışmaları hız kazanmış olup, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Çeviri Topluluğu: Trakya Üniversitesi Çeviri Topluluğu (TÜÇEV), Trakya Üniversitesi çeviri öğrencilerinin iletişim aracı olmak, onlara rahatça bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam sağlamak, eğitim süreci boyunca çeviri edimi ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak bilgi birikimini bünyesinde oluşturma amacı ile 2010 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren öğrenciler ve akademisyenler arasındaki iletişimi koparmamaya çalışan TÜÇEV, misyonunu atölye çalışmaları,  sosyal aktiviteler, söyleşiler, akademik çalışmalar gibi çeşitli etkinlikler ile yürütmektedir. Çeviri öğrencileri ve çeviri sektörü arasında bir köprü görevi gören TÜÇEV, çeviri öğrencilerinin sektörel senkronizasyonunu kolaylaştırmaktadır. TÜÇEV, çeviri dünyasındaki yenilikler, teknolojinin çeviri sektörüne faydaları, daha faydalı bir eğitim sürecinin çeviri öğrencisi için nasıl gerçekleştirilebileceği gibi konularda akademisyenlerimiz başta olmak üzere, sektörden değerli meslektaşlarımız ve bölüm arkadaşlarımız ile daima fikir alışverişini sürdürmektedir. Üniversite bünyesindeki etkinliğini gün geçtikçe artıran TÜÇEV, TÜÇEB IV. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştay’ına da ev sahipliği yapmıştır.

Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği: Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği, çeviri bölümlerinde eğitim gören geleceğin çevirmenlerinin, henüz öğrencilik yıllarındayken sahip oldukları sorunları üzerinde düşünmesi ve bu sorunlara çözüm üretmesi amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. TÜÇEB, Türkiye’de Çevirmenlik mesleğini özgün bir meslek olarak kabul ettirmek ve çevirmenlerin yaşadığı sorunları kamuoyuyla paylaşma noktasında üzerine önemli görevler düştüğünün bilincinde olarak Türkiye’deki çeviri öğrencilerini tek bir çatı altında toplayacak bir birliğe olan ihtiyacı karşılar. Kurulduğu günden itibaren çeviri öğrencisi-akademik çevre ve çeviri öğrencisi-çeviri sektörü arasındaki köprü işlevini hakkıyla gerçekleştiren TÜÇEB, günümüzde de çeviri öğrencilerini bilinçlendirmeye devam etmektedir. Ayrıca meslek alanımızdaki birçok kurum, kuruluş ve dernekle işbirliği ve dayanışma halinde ortak projelerine devam eder.

Yaşar Üniversitesi Çeviri Topluluğu: Yaşar Üniversitesi Çeviri Topluluğu, 2012 yılında kurulmuş olup son 2 senedir yoğun bir programla faaliyet göstermektedir. Mütercim- Tercümanlık Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Özgün Eren, Pelin Kıldiş ve Emre Canbaz tarafından kurulmuş olan bu öğrenci topluluğu her ne kadar yalnızca bu bölümün öğrencilerine hitap ediyor gibi görünse de, her disiplinden öğrencinin katılabileceği ve görev alabileceği bir grup niteliğindedir. Aynı sene topluluğumuz Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’yle de bir araya gelerek İzmir içindeki Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin tek bir çatı altında toplanmasına öncülük etmiştir. Yaşar Üniversitesi Çeviri Topluluğu, aynı zamanda Türkiye çapında faaliyet gösteren ve Türkiye’deki tüm Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, sorunlarını tartışmak ve bunlara çözümler üretmek hedefine sahip olan ve bu yolda düzenlediği Ulusal Çalıştaylarla adını duyurmuş gönüllü işbirliği platformu niteliğindeki Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği’nin (TÜÇEB) de bir parçasıdır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Çeviri Topluluğu: 2014 yılında 3. Sınıf Mütercim Tercümanlık öğrencilerinin çabalarıyla hayata geçirilebilmiştir. TÜÇEB’in en yeni üyesi olan YENİÇEV öğrencilerin ilgi alanları ve kendilerini eksik gördükleri konuları öğrenmek için bölümdeki her öğrenciyle kısa bir anket yaptıktan sonra sonuçları değerlendirip çalışmalara başlamıştır. İlk kez seri halinde 8 hafta arka arkaya gerçekleştirilen Salı Konferansları’nı düzenlenmiştir. Özel alan çevirileri, çeviri teknolojileri, çeviri işletmeciliği ve staj gibi önemli konuların ele alındığı konferanslarda sektörün ve akademinin önde gelen isimlerini ağırlanmıştır. Mesleki ve sosyal etkinliklerle öğrenci dayanışmasını artırmayı, atölye ve konferanslarla yoğun akademik eğitimin yanında eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikler düzenlemeyi hedefleyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren YENİÇEV her dönem yenilenerek öğrencilere katkıda bulunmaya devam edecektir.

Ayrıca şu çeviri toplulukları da aktif çalışma yürütmektedir: Beykent Üniversitesi Çeviri Kulübü, Bilkent Üniversitesi Çeviri Topluluğu, Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Çeviri Kulübü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Çeviri Kulübü, Nişantaşı Üniversitesi Çeviri Kulübü, Yıldız Teknik Üniversitesi Çeviri Kulübü

*Derleyen: Funda Karabacak

Funda Karabacak

Yazar, Editör

İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde eğitim almaktadır. 2013 yılından beri çeşitli alanlarda serbest çevirmenlik yapmaktadır. Çeviri Kitabı ve Çeviri Yarışması ekibinden olmakla birlikte, ÇeviriBlog’ta editördür.

© ÇeviriBlog adına Senem Kobya. Telif hakkı sahibinin izini olmadan yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve basılamaz.

Pin It on Pinterest

Share This